PRIVACY Chính sách bảo mật

1.Chính sách cơ bản

Giải pháp UIW(Địa điểm:Tháp Parkhouse Nakanoshima 3814, 6-1-38 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Giám đốc đại diện:Nakata Tetsuzo, dưới đây gọi là "công ty chúng tôi") nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tuân thủ luật và quy định có liên quan và bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng hệ thống quản lý chặt chẽ.

2.Định nghĩa thông tin cá nhân

Trong chính sách bảo mật này, "thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin được quy định tại Điều 2, Khoản 1 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân. Trong chính sách bảo mật này, "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là thông tin được quy định tại Điều 16, Khoản 3 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân.

3.Thu thập thông tin cá nhân

Khi chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng và phạm vi của bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân và phải nhận được sự đồng ý của bạn. Việc cung cấp thông tin cá nhân dựa trên đánh giá của khách hàng và là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn được.

4.Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu được từ khách hàng cho các mục đích sau:
(1)Để cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi (dưới đây gọi là "dịch vụ")
(2)Để cải thiện của dịch vụ hoặc phát triển các dịch vụ mới
(3)Để cung cấp thông tin về các tính năng mới, thông tin cập nhật, chiến dịch, v.v. của dịch vụ và các dịch vụ khác do Công ty cung cấp (bao gồm gửi e-mail, tờ rơi và thư trực tiếp khác)
(4)Để liên hệ với bạn khi cần thiết như bảo trì - nâng cấp, thông báo quan trọng, v.v.
(5)Để trả lời ý kiến, thắc mắc, v.v. từ người dùng về dịch vụ này (bao gồm cả xác minh danh tính)
(6)Để báo cáo trạng thái sử dụng dịch vụ cho người dùng
(7)Để yêu cầu hợp tác trong bảng câu hỏi, phỏng vấn, v.v. liên quan đến dịch vụ, tham gia vào các sự kiện khác nhau hoặc báo cáo kết quả
(8)Điều tra và phân tích lịch sử sử dụng, v.v. của dịch vụ và sử dụng kết quả để cải thiện và phát triển dịch vụ, phân phối quảng cáo (bao gồm cả qua e-mail)
(9)Cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty tham gia các sự kiện do công ty tổ chức hoặc tài trợ khi được sự đồng ý của người dùng
(10)Để xác định những người dùng đã vi phạm các điều khoản sử dụng và các điều khoản khác do công ty thiết lập hoặc người dùng có ý định sử dụng dịch vụ cho các mục đích gian lận hoặc không chính đáng và từ chối sử dụng dịch vụ.
(11)Sử dụng và tiết lộ thông tin thống kê dưới hình thức không xác định được cá nhân
(12)Đối với các mục đích khác đã được khách hàng chấp thuận riêng
(13)Để cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi (sau đây gọi là "dịch vụ")

5.Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp một cách cẩn thận, đồng thời sẽ cố gắng bảo mật thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết và phù hợp trước các rủi ro như rò rỉ, lạm dụng, giả mạo và truy cập trái phép.

6.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của khách hàng. Tuy nhiên, những điều sau đây phải được cung cấp và điều này không áp dụng khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

(1)Khi Công ty ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho một nhà thầu phụ mà hợp đồng bao gồm các điều khoản bảo mật, v.v. đã được ký kết trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thiết lập các tiêu chí nhất định để sàng lọc các nhà thầu phụ và quản lý, giám sát họ một cách hợp lý.

(2)Khi một cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương, một cá nhân hoặc một tổ chức được ủy thác cần hợp tác trong việc thực hiện một công việc theo quy định của pháp luật có khả năng bị cản trở bằng việc phải xin sự chấp thuận của khách hàng.

(3)Khi cung cấp thông tin, lịch sử hoạt động, v.v: Để làm cho nội dung của các dịch vụ và quảng cáo được cung cấp phù hợp hơn với từng khách hàng, chúng tôi có thể sẽ thu thập, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân đó, chẳng hạn như cookie, URL. Nếu dự kiến người nhận sẽ có được thông tin cá nhân dưới dạng dữ liệu cá nhân, chúng tôi phải xác nhận xem đã có sự chấp thuận của khách hàng khi người nhận thu thập thông tin cá nhân dưới dạng dữ liệu cá nhân hoặc người nhận đã cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng hay chưa.

(4)Các trường hợp khác được Luật bảo vệ thông tin cá nhân cũng như luật và quy định khác cho phép

7. Cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ tại thời điểm nhận, v.v.

Nếu thông tin cá nhân được cung cấp cho bên thứ ba (ngoại trừ các tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương, cơ quan hành chính độc lập và cơ quan hành chính độc lập tại địa phương, thì thông tin cá nhân đó sẽ được áp dụng trong phần này) hoặc từ bên thứ ba. Theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ tạo hồ sơ cho các vấn đề cần thiết và lưu lại trong khoảng thời gian theo quy định của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân.

8.Bảo mật SSL

Các trang thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi sử dụng SSL để ngăn các bên thứ ba đọc hoặc giả mạo thông tin quan trọng của bạn. SSL (SecureSocketLayer) là một chức năng bảo mật mã hóa dữ liệu và giao tiếp. Mã hóa SSL bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi tin tặc, đối tượng bẻ khóa và cho phép bạn truyền thông tin một cách an toàn.

9.Giới thiệu về Cookie

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web gửi đến đĩa cứng máy tính của bạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Cookie cho phép chúng tôi ghi lại thông tin về sở thích của bạn cho các trang web nhất định và làm cho việc sử dụng web của bạn hữu ích hơn. Cookie xác định máy tính được người dùng sử dụng, nhưng không xác định người dùng cá nhân. Bạn có thể chọn cách sử dụng cookie. Hầu hết các trình duyệt máy tính được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi thu thập thông tin bằng cách sử dụng các cookie này, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối chấp nhận cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối cookie, một số dịch vụ và chức năng của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie trong các trường hợp sau: Khi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh, cookie có thể được dùng để người dùng có thể sử dụng thuận tiện. Cookie này được đặt khi người dùng truy cập hoặc đăng nhập. Nó có thể được sử dụng để đo lường số lượng người dùng trên trang web của chúng tôi.

10.Một số lưu ý

Đối với một số dịch vụ mạng xã hội (SNS), khi bạn truy cập một trang web có "nút" SNS, v.v., trang web có thể tự động gửi thông tin như ID người dùng và trang web bạn đang truy cập vào SNS mà không cần nhấn "nút". Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Ghi chú về người dùng SNS" (Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân HP). Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ khác được sử dụng trên trang web này trên trang web của từng nhà điều hành doanh nghiệp.

11.Cách tiết lộ thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi tiếp nhận đề nghị liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của chính khách hàng (bao gồm cả việc đã đăng ký cung cấp với bên thứ ba). Khi có yêu cầu về việc tiết lộ thông tin cá nhân từ chính khánh hàng, chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức bằng văn bản hoặc bằng cách cung cấp hồ sơ điện tử. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, chúng tôi có thể không tiết lộ tất cả hoặc một phần của nó. Ngoài ra, nếu khó tiết lộ bằng cách sử dụng phương pháp do người đó chỉ định, chẳng hạn như khi việc tiết lộ đòi hỏi một số tiền lớn, việc tiết lộ sẽ được thực hiện bằng văn bản.

①Khi có nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người đó hoặc bên thứ ba.
②Khi có nguy cơ cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của Công ty
③Khi vi phạm các luật và quy định khác
④Khi nghĩa vụ tiết lộ bị loại trừ bởi pháp luật

(1)Liên hệ để yêu cầu tiết lộ, v.v. Vui lòng gửi các tài liệu cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ sau.
<Giải pháp UIW Bàn tư vấn thông tin cá nhân>
Tháp Parkhouse Nakanoshima 3814, 6-1-38 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Giám đốc đại
Giải pháp UIW Bàn tư vấn tiết lộ thông tin cá nhân
ĐIỆN THOẠI:050 5210 6520

(2) Các giấy tờ cần gửi
Bất kỳ của ①, ②, ③ và ④, ⑤ dưới đây.
① Giấy yêu cầu thông báo và tiết lộ mục đích sử dụng thông tin cá nhân
② Giấy yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân
③ Giấy yêu cầu tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân
④ Giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính (bằng lái xe, hộ chiếu, v.v.)
⑤ Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, ngoài 4 loại giấy tờ trên, cần có giấy tờ xác nhận rằng người đó có quyền đại diện theo pháp luật

(3) Chi phí
Xin lưu ý rằng một khoản phí 1.000 yên sẽ được tính cho mỗi yêu cầu tiết lộ và thông báo về mục đích sử dụng.

12.Thủ tục chỉnh sửa thông tin cá nhân, v.v.

Công ty chúng tôi tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân từ các cá nhân (thủ tục yêu cầu và lệ phí theo quy định tại Điều 11). Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức và nếu nhận thấy rằng việc xử lý thông tin cá nhân là không phù hợp, chẳng hạn như nếu nội dung của thông tin cá nhân trái với sự thật, chúng tôi sẽ sửa, thêm hoặc xóa thông tin đó ngay lập tức và thông báo cho người đó. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân thuộc bất kỳ mục nào sau đây, Công ty sẽ đình chỉ việc sử dụng, xóa hoặc đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (sau đây gọi là "đình chỉ sử dụng, v.v."). (Thủ tục và lệ phí thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 11.) Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cần thiết ngay lập tức và dựa trên kết quả đó sẽ đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân một cách nhanh chóng trong phạm vi cần thiết và thông báo cho người đó về hiệu lực đó. Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp khó đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân, v.v., chẳng hạn như khi cần một số tiền lớn hoặc khi khó đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân, v.v. và khi có thể thực hiện các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, các biện pháp thay thế đó sẽ được thực hiện.

(1) Khi được xử lý vượt quá phạm vi mục đích sử dụng
(2) Khi có được bằng các phương tiện gian lận
(3) Khi cung cấp bất hợp pháp cho bên thứ ba được thực hiện
(4) Khi được sử dụng không phù hợp
(5) Khi Công ty không còn cần phải sử dụng thông tin cá nhân
(6) Khi có tình huống phát sinh trong đó Công ty cần báo cáo cho Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân do rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân do luật pháp và quy định.
(7) Khi có nguy cơ quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp của người đó sẽ bị tổn hại

13.Tư vấn và khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân qua thông tin liên hệ dưới đây:

<Giải pháp UIW Bàn tư vấn thông tin cá nhân>
〒530-0005
Số 3814, Tòa nhà Công viên Nakanoshima Tower, 6-1-38 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi
Giải pháp UIW Bàn tư vấn tiết lộ thông tin cá nhân
ĐIỆN THOẠI:050 5210 6520

14.Thủ tục thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ thay đổi Chính sách này khi cần thiết. Trong trường hợp Công ty thay đổi Chính sách, Công ty sẽ thông báo thời gian và nội dung có hiệu lực của Chính sách sửa đổi bằng cách hiển thị trên trang web của Công ty, các phương thức thích hợp khác, hoặc thông báo cho khách hàng.

Xin hết.