COMPANY Hồ sơ công ty

Tên công ty Giải pháp UIW
Địa chỉ 530-0005 6-38 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City The Park House Nakanoshima Tower 3814
Người đại diện Nakata Tetsuzo
Điện thoại & FAX Điện thoại & Fax: 050 5210 6520
Điện thoại di động của người đại diện: 090-6752-6523
Nội dung kinh doanh Giới thiệu nguồn nhân lực nước ngoài (giới thiệu nghề nghiệp mất phí)
Hỗ trợ lao động cho nguồn nhân lực nước ngoài (tổ chức hỗ trợ đăng ký)
Hỗ trợ du học sinh Châu Á trong ngành nghề hộ lý, điều dưỡng
Phát triển thực phẩm cho thị trường trong và ngoài nước
Kinh doanh nhà hàng Nhật Bản và nước ngoài
Hỗ trợ hợp tác với chính quyền địa phương tại Việt Nam