GUIDE Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký thành viên

Bạn có thể đặt hàng từ cửa hàng trực tuyến thực phẩm UIW theo hai cách:

・ Mua hàng bằng cách đăng ký làm thành viên
・ Mua hàng mà không cần đăng ký thành viên

Cách thức thanh toán

【Thẻ tín dụng】
VISA, Master Card và American Express có sẵn.

【Apple Pay】
Bạn có thể mua hàng bằng cách sử dụng thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Apple Pay.

【Google Pay】
Bạn có thể mua hàng bằng cách sử dụng thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký trong Google Pay.